องค์การบริหารส่วนตำบลปางหมู ฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงลายป้องกันโรคไข้เลือดออก ก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2564

องค์การบริหารส่วนตำบลปางหมู ฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงลายป้องกันโรคไข้เลือดออกก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2564 วันที่ 29 ตุลาคม 2564 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอนขอขอบพระคุณ องค์การบริหารส่วนตำบลปางหมู ที่ได้ฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงลายป้องกันโรคไข้เลือดออกให้ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน ก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2564

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลปางหมู เข้าตรวจเยี่ยมการเตรียมความพร้อมการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID – 19) ก่อนการเปิดภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2564

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลปางหมู ที่ได้ดำเนินการเข้าตรวจเยี่ยมการเตรียมความพร้อมการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID – 19) ก่อนการเปิดภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2564 วันที่ 29 ตุลาคม 2564 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน ขอขอบพระคุณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลปางหมู ที่ได้ดำเนินการเข้าตรวจเยี่ยมการเตรียมความพร้อมการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID – …

การประชุมแนวทางการดำเนินงานขอมีวิทยฐานะฯ (ว.PA)

การประชุมแนวทางการดำเนินงานขอมีวิทยฐานะฯ วันพุธที่ 27 ตุลาคม 2564 นายโกสินทร์ สวัสดิ์ชัย ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานการประชุม เรื่อง แนวทางการดำเนินงานสำหรับการขอมีวิทยฐานะฯ ของข้าราชการครู (ว.PA) โดยมีข้าราชการครูประจำศูนย์ฯ เข้ารับฟังการประชุม ณ ห้องประชุม ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน

ขอต้อนรับและแสดงความยินดีแก่ นายโกสินทร์ สวัสดิ์ชัย ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสมุทรสงคราม ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน

ขอต้อนรับและแสดงความยินดีแก่ นายโกสินทร์ สวัสดิ์ชัย ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสมุทรสงคราม ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน วันจันทร์ที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2564 คณะผู้บริหาร คณะครู และบุคลากร ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน ขอต้อนรับและแสดงความยินดีแก่ นายโกสินทร์ สวัสดิ์ชัย …

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลปางหมู ให้ความรู้และสาธิตวิธีการใช้ชุดตรวจ Antigen Test Kit (ATK)

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลปางหมู ให้ความรู้และสาธิตวิธีการใช้ชุดตรวจ Antigen Test Kit (ATK) วันพุธที่ 20 ตุลาคม 2564 เวลา 13.00 น. – 14.00 น. ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน ขอขอบพระคุณ นางประภา …

พิธีทอดผ้าป่าการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564

พิธีทำบุญศูนย์การศึกษาพิเศษฯ ทอดผ้าป่ามหากุศล เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาแก่เด็กพิการ     วันที่ 18 ตุลาคม 2564 เวลา 10.00 น. นายชนก มากพันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานในพิธีทอดผ้าป่าเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตการศึกษาคนพิการในจังหวัดแม่ฮ่องสอน ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยร่วมพิธีทำบุญศูนย์การศึกษาพิเศษฯ …

ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสมุทรสงคราม ศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการ ของศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน

ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสมุทรสงคราม ศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการ ของศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน วันที่ 14 ตุลาคม 2564 นำโดย นายโกสินทร์ สวัสดิ์ชัย ผู้อำนวยการ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสมุทรสงคราม พร้อมด้วยคณะครู ศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการ ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยมี นายเกรียงไกร …

การประเมินผลการปฏิบัติงาน ภาคเรียนที่ 1/2564

การประเมินผลการปฏิบัติงาน ภาคเรียนที่ 1/2564 วันจันทร์ที่ 27 กันยายน 2564 นายเกรียงไกร อ่อนยิ้ม ผู้อำนวยการพร้อมด้วยนางสาวบังอร อนุโลม รองผู้อำนวยการและหัวหน้ากลุ่มงาน ได้ดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการ พนักงานราชการ อัตราจ้าง จ้างเหมาบริการ และพี่เลี้ยงเด็กพิการ ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา …

“สถานศึกษาปลอดภัย” ประจำปี พ.ศ. 2564

“สถานศึกษาปลอดภัย” ประจำปี พ.ศ. 2564 กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน มอบรางวัล “สถานศึกษาปลอดภัย” ประจำปี พ.ศ. 2564 ซึ่งเป็นปีที่ 4 ติดต่อกัน ให้แก่ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน

“องค์กรคุณธรรมต้นแบบโดดเด่น” ประจำปีงบประมาณ 2564

“องค์กรคุณธรรมต้นแบบโดดเด่น” ประจำปีงบประมาณ 2564 สำนักงานวัฒนธรรม จังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้ประเมินศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน ให้เป็น “องค์กรคุณธรรมต้นแบบโดดเด่น” ประจำปีงบประมาณ 2564