ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดกิจกรรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการกิจกรรมค่ายพ่อแม่ ผู้ปกครองเด็กพิการที่รับบริการที่บ้านและชุมชนเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Day Camp) ตามโครงการปรับบ้านเป็นห้องเรียน เปลี่ยนพ่อแม่เป็นครู
Slider
งานกระจายสื่อฯ
ห้องหน่วยบริการ
ห้องเรียนคู่ขนาน
จัดซื้อจัดจ้าง
งานประกันคุณภาพการศึกษา
งานวิจัย
ระบบสารสนเทศ
Download file

video แนะนำสถานศึกษา

ข่าวประชาสัมพันธ์

ผู้ใหญ่ใจดี

ผู้ใหญ่ใจดี วันที่ 28 ตุลาคม 2562 ทางศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน ขอขอบพระคุณคุณภูริทัต สวัสดิ์ชัย พร้อมครอบครัว ที่ได้เลี้ยงอาหารกลางวัน ให้กับนักเรียนและคณะครูศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจั…

ผู้ใหญ่ใจดี

ผู้ใหญ่ใจดี วันที่ 29 ตุลาคม 2562 ทางศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน ขอขอบพระคุณคุณจันทร์เพ็ญ คันธวงค์ พร้อมครอบครัว ที่ได้เลี้ยงอาหารกลางวัน และของให้กับนักเรียนและคณะครูศูนย์การศึกษาพิเศษ …

กิจกรรมโครงการส่งเสริม คุณธรรม จริยธรรม สําหรับ นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจําจังหวัดแม่ฮ่องสอน

กิจกรรมโครงการส่งเสริม คุณธรรม จริยธรรม สําหรับ นักเรียน ครูและบุคลากร ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจําจังหวัดแม่ฮ่องสอน วันอังคารที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2562 นางสาวปนัดดา จันทวงศ์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ป…

ผู้ใหญ่ใจดี

ผู้ใหญ่ใจดี วันที่ 24 ตุลาคม 2562 ทางศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน ขอขอบพระคุณคุณตุลา อ่อนงาม ที่ได้เลี้ยงอาหารกลางวัน ให้กับนักเรียนและคณะครูศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน เนื่…

พิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ร.5

พิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ร.5 วันที่ 23 ตุลาคม 2562 นางสาวปนัดดา จันทวงศ์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน มอบหมายให้นางสาวบังอร อนุโลม นำคณะครูและ บุ…

สรุปผลการดำเนินงานโครงการและสรุปผลพัฒนาการของนักเรียน1/2562

สรุปผลการดำเนินงานโครงการและสรุปผลพัฒนาการของนักเรียน1/2562 วันที่ 21-22 ตุลาคม พ.ศ. 2562 นางสาวปนัดดา จันทวงศ์ ผู้อํานวยการ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมคณะครู และบุคลากรศูนย์การศึก…

กิจกรรมพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

กิจกรรมพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันที่ 13 ตุลาคม 2562 นางสาวปนัดดา จันทวงศ์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ …

พิธีมอบทุนสนับสนุนการศึกษาสำหรับเด็กออทิสติกฯในมูลนิธิคุณพุ่ม 2562

พิธีมอบทุนสนับสนุนการศึกษาสำหรับเด็กออทิสติกฯในมูลนิธิคุณพุ่ม2562 วันพุธที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2562 นายสุวพงศ์ กิติภัทย์พิบูลย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นผู้แทนพระองค์ประกอบพิธีมอบทุนสนับสนุนการศึก…

โครงการฝึกอบรมทักษะอาชีพครอบครัวคนพิการทางสติปัญญา ปี 2562 รุ่นที่ 1 การทอพรมเช็ดเท้า

โครงการฝึกอบรมทักษะอาชีพครอบครัวคนพิการทางสติปัญญา ปี 2562 รุ่นที่ 1 การทอพรมเช็ดเท้า วันที่ 30 กันยายน – 4 ตุลาคม 2562 นางสาวปนัดดา จันทวงศ์ ผู้อํานวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน มอบห…

ประชุมประจำเดือนตุลาคม 2562

ประชุมประจำเดือนตุลาคม 2562 วันศุกร์ที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2562 นางสาวปนัดดา จันทวงศ์ ผู้อํานวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมคณะครูและบุคลากรศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได…

ประกาศศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะเพื่อเลือกสรรบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง จ้างเหมาบริการ

ประกาศศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะเพื่อเลือกสรรบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง จ้างเหมาบริการ

ประกาศศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะเพื่อเลือกสรรบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พี่เลี้ยงเด็กพิการ

ประกาศศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับ การประเมินสมรรถนะเพื่อเลือกสรรบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พี่เลี้ยงเด็กพิการ

1 2 19