ผ้าป่ามหากุศลเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ประกาศการใช้มาตรฐานการศึกษาของสถนศึกษาและค่าเป้าหมายคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๔
เตรียมความพร้อมเปิดเทอม ประจำปีการศึกษา 2564
การรับสมัครนักเรียน ศกศ.มส. ปีการศึกษา 2564
previous arrow
next arrow

ข่าวประชาสัมพันธ์ ศกศ.มส.

ผ้าป่ามหากุศลเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา

ศกศ.มส. ขอเชิญร่วมทำบุญทอดผ้าป่ามหากุศลเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาแก่เด็กพิการ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน ขอเชิญชวนท่านผู้มีจิตศรัทธา ร่วมทำบุญทอดผ้าป่ามหากุศลเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาแก่เด็กพิการ วัตถุประสงค์เพื่อหาทุนในการสนับสนุนพัฒนาคุณภาพการศึกษา แก่เด็กพิการ โดยจะนำรายได้ทั้งหมดสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพ การเตรียมความพร้อม การพัฒนาทักษะการดำรงชีวิต และการฝึกอาชีพให้แก่เด็กพิการ…

ประกาศการใช้มาตรฐานการศึกษาของสถนศึกษาและค่าเป้าหมายคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๔

ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน ประกาศมาตรฐานการศึกษาและค่าเป้าหมายความสำเร็จของสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2564-2566 เพื่อเป็นเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาการประเมินคุณภาพภายในและเพื่อใช้เป็นหลักในการเทียบเคียง สำหรับการส่งเสริมและกำกับดูแลในการพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษา  รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย ประกาศค่าเป้าหมายมาตรฐานการศึกษาศกศ.มส.ปี64

ศกศ.มส. มอบเกียรติบัตรแก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน

วันอังคารที่ 1 มิถุนายน 2564 นายเกรียงไกร อ่อนยิ้ม ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมคณะครู ได้เดินทางไปมอบเกียรติบัตร ให้กับนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน ที่ได้ให้การสนับสนุนโครงการการจัดการศึกษาสำหรับเด็กพิการแบบมีส่วนร่วม…

เตรียมความพร้อมเปิดเทอม ประจำปีการศึกษา 2564

วันพฤหัสบดีที่ 28 พฤษภาคม 2564 นายเกรียงไกร อ่อนยิ้ม ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมคณะ ร่วมให้การต้อนรับ นางประภา พันธ์ศิริ…

กิจกรรมวันวิสาขบูชา

วันพุธที่ 26 พฤษภาคม 2564 คณะครูศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระภิกษุสามเณรจำนวน 64 รูป เนื่องในกิจกรรมวันวิสาขบูชา ณ วัดจองคำ…

การรับสมัครขอรับทุนการศึกษา มูลนิธิคุณพุ่ม ปีการศึกษา 2564

ประกาศศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน เรื่อง การรับสมัครขอรับทุนการศึกษาสำหรับเด็กออทิสติกและเด็กที่มีความต้องการพิเศษ มูลนิธิคุณพุ่ม ปีการศึกษา 2564 รับสมัครระหว่างวันที่ 19 พฤษภาคม 2564 ถึง…

จุลสาร ศกศ.มส.

ข่าวสาร ศกศ.มส.

คู่มือปฏิบัติงาน

ดาวน์โหลดเอกสาร

เผยแพร่งานวิชาการ

เติมบุญ

ช่องทางติดต่อสอบถาม

VTR แนะนำ ศกศ.มส. ประจำปี 2563

VTR โรงเรียนคุณธรรมระดับ 2 ดาว ประจำปี 2563

VRT งานมอบทุนมูลนิธิคุณพุ่ม ประจำปี 2563