ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดกิจกรรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการกิจกรรมค่ายพ่อแม่ ผู้ปกครองเด็กพิการที่รับบริการที่บ้านและชุมชนเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Day Camp) ตามโครงการปรับบ้านเป็นห้องเรียน เปลี่ยนพ่อแม่เป็นครู
Slider
งานกระจายสื่อฯ
ห้องหน่วยบริการ
ห้องเรียนคู่ขนาน
จัดซื้อจัดจ้าง
งานประกันคุณภาพการศึกษา
งานวิจัย
ระบบสารสนเทศ
Download file

video แนะนำสถานศึกษา

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชุมประจำเดือน มีนาคม 2563

ประชุมประจำเดือน มีนาคม 2563 วันอังคาร ที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2563 นายเกรียงไกร อ่อนยิ้ม ผู้อํานวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจ…

ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน ศึกษาดูงาน ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเชียงราย

คณะครูและบุคลากรศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน ศึกษาดูงาน ที่ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเชียงราย วันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 คณะครูและบุคลากรศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน…

อบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำหน่วยจัดประสบการณ์แบบบูรณาการสำหรับเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษของศูนย์การศึกษาพิเศษ

อบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำหน่วยจัดประสบการณ์แบบบูรณาการสำหรับเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษของศูนย์การศึกษาพิเศษ วันที่ 24-26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 คณะครูและบุคลากร ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่อง…

ผู้ใหญ่ใจดี

ผู้ใหญ่ใจดี วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 ทางศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน ขอขอบพระคุณบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) จังหวัดแม่ฮ่องสอน ที่ได้มาเลี้ยงอาหารกลางวันและขนม เนื่องในวันสถาปนา TOT (องค์…

การประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย

การประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน มีการประเมินครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1 ของนางสาวจันทร์ทิพย์ คงจรัสแสง นา…

ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้ออกเยี่ยมบ้านในเขตพื้นที่อำเภอปางมะผ้า และอำเภอปาย

ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้ออกเยี่ยมบ้านในเขตพื้นที่อำเภอปางมะผ้า และอำเภอปาย วันที่ 17-19 กุมภาพันธ์ 2563 นายเกรียงไกร อ่อนยิ้ม ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน พ…

ผู้ใหญ่ใจดี

ผู้ใหญ่ใจดี วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 ทางศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน ขอขอบพระคุณคุณธัญญา อ้อยบำรุง พร้อมครอบครัว ที่ได้มาเลี้ยงขนมคัพเค้ก เนื่องในวันคล้ายวันเกิด ให้แก่นักเรียนศูนย์การศึ…

ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมจัดนิทรรศการ OPEN HOUSE to Digital Cpmmmunity : เปิดบ้านวิชาการสู่ลานดิจิตอล

ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมจัดนิทรรศการ OPEN HOUSE to Digital Cpmmmunity : เปิดบ้านวิชาการสู่ลานดิจิตอล วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 นายเกรียงไกร อ่อนยิ้ม ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ…

ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมจัดนิทรรศการของกระทรวงศึกษาธิการ ใน “งานฤดูหนาวจังหวัดแม่ฮ่องสอน

ร่วมจัดนิทรรศการของกระทรวงศึกษาธิการ ใน “งานฤดูหนาวจังหวัดแม่ฮ่องสอน วันที่ 13-14 กุมภาพันธ์ 2563 นายเกรียงไกร อ่อนยิ้ม ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมคณะครูและบุคลากรศูนย์ก…

ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจําจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้ร่วมกิจกรรมทำข้าวหย่ากู๊กับชาวบ้านชุมชนบ้านปางหมู

ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจําจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้ร่วมกิจกรรมทำข้าวหย่ากู๊กับชาวบ้านชุมชนบ้านปางหมู วันศุกร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 คณะครู บุคลากรและนักเรียนศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจําจังหวัดแม่ฮ่องสอน ไ…

ประชุมประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563

ประชุมประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 วันพฤหัสบดี ที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 นายเกรียงไกร อ่อนยิ้ม ผู้อํานวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ศูนย์การศึ…

1 2 23