ร่วมสานฝันวันเด็กสำหรับเด็กพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2565

ร่วมสานฝันวันเด็กสำหรับเด็กพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2564 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน ขอเรียนเชิญผู้มีจิตเมตตา ร่วมสานฝันวันเด็กสำหรับเด็กพิเศษ โดยการสนับสนุน ทุนการศึกษา ของขวัญ ของรางวัล มอบสิ่งของอุปโภค บริโภค สำหรับนักเรียนของศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน ในกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ สำหรับเด็กพิเศษ จังหวัดแม่ฮ่องสอน ในวันเสาร์ที่ 8 …

ศกศ.มส. ร่วมงานกฐินสามัคคี วัดพระธาตุปางหมู

ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมงานกฐินสามัคคี วัดพระธาตุปางหมู วันที่ 13 พฤศจิกายน 2564 ผู้อำนวยการโกสินทร์ สวัสดิ์ชัย พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมงานกฐินสามัคคี ณ วัดปางหมู ต.ปางหมู อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน เพื่อสืบสานประเพณีทางพระพุทธศาสนาให้คงอยู่คู่กับสังคมไทย …

การปรับแผนและงบประมาณ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

การปรับแผนและงบประมาณ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 วันจันทร์ที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 นายโกสินทร์ สวัสดิ์ชัย ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน และนางสาวบังอร อนุโลม รองผู้อำนวยการฯ พร้อมด้วยคณะครู เข้าร่วมการประชุมเพื่อชี้แจงการปรับแผนและงบประมาณ ประจำปีการศึกษา …

ศกศ.มส. เข้าร่วมการประชุมรับฟังและทำความเข้าใจการเข้าถึงข้อมูลสารสนเทศการปักหมุดแผนที่บ้านเด็กพิการ สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ออนไลน์ผ่าน Zoom cloud meeting

ศกศ.มส. เข้าร่วมการประชุมรับฟังและทำความเข้าใจการเข้าถึงข้อมูลสารสนเทศการปักหมุดแผนที่บ้านเด็กพิการ สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ออนไลน์ผ่าน Zoom cloud meeting วันที่ 3 พฤศจิกายน 2564 นายโกสินทร์ สวัสดิ์ชัย ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมด้วยคณะครู เข้าร่วมการประชุมรับฟังและทำความเข้าใจการเข้าถึงข้อมูลสารสนเทศการปักหมุดแผนที่บ้านเด็กพิการ สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ออนไลน์ผ่าน Zoom …

องค์การบริหารส่วนตำบลปางหมู ฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงลายป้องกันโรคไข้เลือดออก ก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2564

องค์การบริหารส่วนตำบลปางหมู ฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงลายป้องกันโรคไข้เลือดออกก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2564 วันที่ 29 ตุลาคม 2564 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอนขอขอบพระคุณ องค์การบริหารส่วนตำบลปางหมู ที่ได้ฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงลายป้องกันโรคไข้เลือดออกให้ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน ก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2564

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลปางหมู เข้าตรวจเยี่ยมการเตรียมความพร้อมการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID – 19) ก่อนการเปิดภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2564

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลปางหมู ที่ได้ดำเนินการเข้าตรวจเยี่ยมการเตรียมความพร้อมการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID – 19) ก่อนการเปิดภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2564 วันที่ 29 ตุลาคม 2564 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน ขอขอบพระคุณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลปางหมู ที่ได้ดำเนินการเข้าตรวจเยี่ยมการเตรียมความพร้อมการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID – …

การประชุมแนวทางการดำเนินงานขอมีวิทยฐานะฯ (ว.PA)

การประชุมแนวทางการดำเนินงานขอมีวิทยฐานะฯ วันพุธที่ 27 ตุลาคม 2564 นายโกสินทร์ สวัสดิ์ชัย ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานการประชุม เรื่อง แนวทางการดำเนินงานสำหรับการขอมีวิทยฐานะฯ ของข้าราชการครู (ว.PA) โดยมีข้าราชการครูประจำศูนย์ฯ เข้ารับฟังการประชุม ณ ห้องประชุม ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน

ขอต้อนรับและแสดงความยินดีแก่ นายโกสินทร์ สวัสดิ์ชัย ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสมุทรสงคราม ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน

ขอต้อนรับและแสดงความยินดีแก่ นายโกสินทร์ สวัสดิ์ชัย ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสมุทรสงคราม ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน วันจันทร์ที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2564 คณะผู้บริหาร คณะครู และบุคลากร ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน ขอต้อนรับและแสดงความยินดีแก่ นายโกสินทร์ สวัสดิ์ชัย …

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลปางหมู ให้ความรู้และสาธิตวิธีการใช้ชุดตรวจ Antigen Test Kit (ATK)

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลปางหมู ให้ความรู้และสาธิตวิธีการใช้ชุดตรวจ Antigen Test Kit (ATK) วันพุธที่ 20 ตุลาคม 2564 เวลา 13.00 น. – 14.00 น. ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน ขอขอบพระคุณ นางประภา …

พิธีทอดผ้าป่าการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564

พิธีทำบุญศูนย์การศึกษาพิเศษฯ ทอดผ้าป่ามหากุศล เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาแก่เด็กพิการ     วันที่ 18 ตุลาคม 2564 เวลา 10.00 น. นายชนก มากพันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานในพิธีทอดผ้าป่าเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตการศึกษาคนพิการในจังหวัดแม่ฮ่องสอน ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยร่วมพิธีทำบุญศูนย์การศึกษาพิเศษฯ …