ขอต้อนรับและแสดงความยินดีแก่ นายโกสินทร์ สวัสดิ์ชัย ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสมุทรสงคราม ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน

วันจันทร์ที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2564 คณะผู้บริหาร คณะครู และบุคลากร ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน ขอต้อนรับและแสดงความยินดีแก่ นายโกสินทร์ สวัสดิ์ชัย
ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสมุทรสงคราม ในโอกาสเดินทางมาดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน