การประชุมแนวทางการดำเนินงานขอมีวิทยฐานะฯ

วันพุธที่ 27 ตุลาคม 2564 นายโกสินทร์ สวัสดิ์ชัย ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานการประชุม เรื่อง แนวทางการดำเนินงานสำหรับการขอมีวิทยฐานะฯ ของข้าราชการครู (ว.PA) โดยมีข้าราชการครูประจำศูนย์ฯ เข้ารับฟังการประชุม ณ ห้องประชุม ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน

ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน maehongson special education center ที่อยู่ 202/5 หมู่ที่ 1 ตำบลปางหมู อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58000 โทร.053-061263 Education Zone | Developed By Rara Themes. Powered by WordPress.