การประชุมแนวทางการดำเนินงานขอมีวิทยฐานะฯ

วันพุธที่ 27 ตุลาคม 2564 นายโกสินทร์ สวัสดิ์ชัย ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานการประชุม เรื่อง แนวทางการดำเนินงานสำหรับการขอมีวิทยฐานะฯ ของข้าราชการครู (ว.PA) โดยมีข้าราชการครูประจำศูนย์ฯ เข้ารับฟังการประชุม ณ ห้องประชุม ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน

ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน 202/5 หมู่ 1 ตำบลปางหมู อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58000 โทร 053 – 061263 โทรสาร 053 – 061075 School Zone | Developed by Rara Theme. Powered by WordPress.