ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันงานศิลปหัตถรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 กลุ่มการศึกษาพิเศษ (ศูนย์การศึกษาพิเศษ) ภาคเหนือ จังหวัดน่าน

ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันงานศิลปหัตถรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 กลุ่มการศึกษาพิเศษ (ศูนย์การศึกษาพิเศษ) ภาคเหนือ จังหวัดน่าน            วันพุธที่ 1 กุมภาพันธ์ …

ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน เข้าร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน ครั้ง 1/2566

ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน เข้าร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน ครั้ง 1/2566 วันพุธที่ 25 มกราคม 2566 นายโกสินทร์ สวัสดิ์ชัย ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน มอบหมายให้นางสาวเสาวลักษณ์ คำลาพิศ หัวหน้ากลุ่มบริหารงานแผนและงบประมาณ เข้าร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน ครั้ง …

ประกาศ การปรับเปลี่ยนระยะเวลาการส่งสมุดบันทึกค่าใช้จ่ายทุนการศึกษามูลนิธิคุณพุ่ม พ.ศ. 2565

ประกาศ ศกศ.มส. ประกาศ การปรับเปลี่ยนระยะเวลาการส่งสมุดบันทึกค่าใช้จ่ายทุนการศึกษามูลนิธิคุณพุ่ม พ.ศ. 2565 จากเดิมวันศุกร์ที่ 20 มกราคม 2566เป็นระหว่างวันที่ 23 มกราคม 2566 – 20 กุมภาพันธ์ 2566ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน

ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา กรณีการพิจารณาการขอย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2566

ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา กรณีการพิจารณาการขอย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2566 วันพฤหัสบดีที่ 19 มกราคม 2566 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา กรณีการพิจารณาการขอย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ครั้งที่ …

ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมงานวันครูครั้งที่ 66 ประจำปีพุทธศักราช 2565

ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมงานวันครูครั้งที่ 66 ประจำปีพุทธศักราช 2565 วันจันทร์ที่ 16 มกราคม 2566 นายโกสินทร์ สวัสดิ์ชัย ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน นำคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 10 ท่าน เข้าร่วมงานวันครูครั้งที่ 66 …

ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2566 โรงเรียน อบจ.บ้านจองคำ จังหวัดแม่ฮ่องสอน ประจำปี 2565

ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2566 โรงเรียน อบจ.บ้านจองคำ จังหวัดแม่ฮ่องสอน ประจำปี 2565 วันเสาร์ที่ 14 มกราคม 2566 นายโกสินทร์ สวัสดิ์ชัย ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน มอบหมายให้คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา นำนักเรียน เข้าร่วมกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี …

ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้จัดกิจกรรม “งานวันเด็กแห่งชาติ สำหรับเด็กพิเศษ ประจำปี 2566”

ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้จัดกิจกรรม “งานวันเด็กแห่งชาติ สำหรับเด็กพิเศษ ประจำปี 2566” วันพฤหัสบดีที่ 12 มกราคม 2566 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้จัดกิจกรรม “งานวันเด็กแห่งชาติ สำหรับเด็กพิเศษ ประจำปี 2566” ขึ้น โดยมีนายเชษฐา …

ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมกิจกรรมงานคนพิการสากล จังหวัดแม่ฮ่องสอน ประจำปี 2565 (ปีงบประมาณ 2566)

ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมกิจกรรมงานคนพิการสากล จังหวัดแม่ฮ่องสอน ประจำปี 2565 (ปีงบประมาณ 2566) วันพุธที่ 11 มกราคม 2566 นายโกสินทร์ สวัสดิ์ชัย ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน มอบหมายให้นางสาวบังอร อนุโลม รองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน …

ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดประชุมประจำเดือนธันวาคม 2565 ครั้งที่ 12/2565

ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดประชุมประจำเดือนธันวาคม 2565 ครั้งที่ 12/2565 วันพฤหัสบดีที่ 29 ธันวาคม 2565 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดประชุมประจำเดือนธันวาคม 2565 ครั้งที่ 12/2565 เพื่อติดตามการดำเนินงานในรอบเดือนธันวาคมของทั้ง 4 กลุ่มงาน พร้อมทั้งมอบของขวัญเนื่องในวันคล้ายวันเกิดแก่ข้าราชการครู …

ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดกิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2566 ให้แก่ผู้เรียน

ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดกิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2566 ให้แก่ผู้เรียน วันพฤหัสบดีที่ 29 ธันวาคม 2565 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน นำโดยนายโกสินทร์ สวัสดิ์ชัย ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน นางสาวบังอร อนุโลม รองผู้อำนวยการ พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา จัดกิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ …