ศกศ.มส. มอบเกียรติบัตรแก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน

วันอังคารที่ 1 มิถุนายน 2564 นายเกรียงไกร อ่อนยิ้ม ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมคณะครู ได้เดินทางไปมอบเกียรติบัตร ให้กับนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน ที่ได้ให้การสนับสนุนโครงการการจัดการศึกษาสำหรับเด็กพิการแบบมีส่วนร่วม ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดแม่ฮ่องสอน ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน

เตรียมความพร้อมเปิดเทอม ประจำปีการศึกษา 2564

วันพฤหัสบดีที่ 28 พฤษภาคม 2564 นายเกรียงไกร อ่อนยิ้ม ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมคณะ ร่วมให้การต้อนรับ นางประภา พันธ์ศิริ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลปางหมู เนื่องในโอกาสเข้าตรวจเยี่ยมการเตรียมความพร้อมการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID – 19) ก่อนการเปิดภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา …

กิจกรรมวันวิสาขบูชา

วันพุธที่ 26 พฤษภาคม 2564 คณะครูศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระภิกษุสามเณรจำนวน 64 รูป เนื่องในกิจกรรมวันวิสาขบูชา ณ วัดจองคำ พระอารามหลวง ตำบลจองคำ อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน