โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลปางหมู ให้ความรู้และสาธิตวิธีการใช้ชุดตรวจ Antigen Test Kit (ATK)

วันพุธที่ 20 ตุลาคม 2564 เวลา 13.00 น. – 14.00 น. ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน ขอขอบพระคุณ นางประภา พันธ์ศิริ และนางศรีเวียง สุทธิจินดา ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลปางหมู ที่มาเป็นวิทยากรผู้ให้ความรู้และสาธิตวิธีการใช้ชุดตรวจ Antigen Test Kit (ATK) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นแนวทางการใช้ชุดตรวจ ATK ที่ถูกต้องและมีประสิทธิภาพให้กับคณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาของศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน ณ อาคารอเนกประสงค์ ฯ

ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน maehongson special education center ที่อยู่ 202/5 หมู่ที่ 1 ตำบลปางหมู อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58000 โทร.053-061263 Education Zone | Developed By Rara Themes. Powered by WordPress.