พิธีทำบุญศูนย์การศึกษาพิเศษฯ ทอดผ้าป่ามหากุศล เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาแก่เด็กพิการ

    วันที่ 18 ตุลาคม 2564 เวลา 10.00 น. นายชนก มากพันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานในพิธีทอดผ้าป่าเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตการศึกษาคนพิการในจังหวัดแม่ฮ่องสอน ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยร่วมพิธีทำบุญศูนย์การศึกษาพิเศษฯ ทอดผ้าป่ามหากุศล เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาแก่เด็กพิการ และถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์
     โดยศูนย์การศึกษาประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมกับเครือข่ายศูนย์การศึกษาพิเศษทั่วประเทศ ร่วมกันระดมทรัพยากรในการจัดหาสื่อ สิ่งอำนวยความสะดวกและพัฒนาการจัดการศึกษาสำหรับเด็กพิการ เพื่อสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพ การเตรียมความพร้อม ทักษะการดำรงชีวิตและฝึกอาชีพให้แก่เด็กพิการ รวมทั้งปรับปรุงภูมิทัศน์แหล่งเรียนรู้และอาคารสถานที่ให้แก่เด็กพิการในจังหวัดแม่ฮ่องสอน ซึ่งได้รับยอดบริจาคทั้งหมด 213,539.22 บาท ทั้งนี้การจัดงานอยู่ภายใต้มาตรการโควิด 19 อย่างเคร่งครัด

ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน maehongson special education center ที่อยู่ 202/5 หมู่ที่ 1 ตำบลปางหมู อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58000 โทร.053-061263 Education Zone | Developed By Rara Themes. Powered by WordPress.