การปรับแผนและงบประมาณ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

วันจันทร์ที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 นายโกสินทร์ สวัสดิ์ชัย ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน และนางสาวบังอร อนุโลม รองผู้อำนวยการฯ พร้อมด้วยคณะครู เข้าร่วมการประชุมเพื่อชี้แจงการปรับแผนและงบประมาณ ประจำปีการศึกษา 2564 ณ ห้องประชุม ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน

ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน 202/5 หมู่ 1 ตำบลปางหมู อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58000 โทร 053 – 061263 โทรสาร 053 – 061075 School Zone | Developed by Rara Theme. Powered by WordPress.