ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน เข้าร่วมกิจกรรมงานต่างซอมต่อโหลง

ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน เข้าร่วมกิจกรรมงานต่างซอมต่อโหลง

วันอาทิตย์ที่ 15 พฤษภาคม 2565 ผู้อำนวยการโกสินทร์ สวัสดิ์ชัย พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน เข้าร่วมกิจกรรมงานต่างซอมต่อโหลง ในวันวิสาขบูชา (การถวายข้าวแด่พระพุทธเจ้า) เพื่อเป็นพุทธบูชา ณ วัดปางหมู อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน


Facebook


Twitter


Youtube