กิจกรรมทำบุญตักบาตร เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา

วันอาทิตย์ที่ 15 พฤษภาคม คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการ ให้เข้าร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตร เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา พุทธศักราช 2565 ณ วันพระธาตุดอยกองมู ตำบลจองคำ อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน

ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน maehongson special education center ที่อยู่ 202/5 หมู่ที่ 1 ตำบลปางหมู อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58000 โทร.053-061263 Education Zone | Developed By Rara Themes. Powered by WordPress.