กิจกรรมทำบุญตักบาตร เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา

กิจกรรมทำบุญตักบาตร เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา

วันอาทิตย์ที่ 15 พฤษภาคม คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการ ให้เข้าร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตร เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา พุทธศักราช 2565 ณ วันพระธาตุดอยกองมู ตำบลจองคำ อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน


Facebook


Twitter


Youtube