ลงพื้นที่รับสมัครนักเรียนรายใหม่

วันที่ 26 พฤษภาคม 2565 นายโกสินทร์ สวัสดิ์ชัย ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน มอบหมายให้นางสาวกาญจนา กมลสิทธิชัย หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ นำคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ลงพื้นที่รับสมัครนักเรียนรายใหม่ พร้อมดำเนินการคัดกรอง ประเมินพัฒนาการ ส่งเสริมพัฒนาการโดยการบำบัดฟื้นฟูสภาพจากนักสหวิชาชีพ (นักกายภาพบำบัด) ตามโครงการ “พาน้องกลับมาเรียน” จำนวน 3 ราย ในเขตอำเภอเมือง ณ บ้านห้วยโป่ง และบ้านหนองเขียว