ประกาศแจ้งหยุดเรียนกรณีพิเศษ ห้องกิจกรรมบำบัดและห้องเรียนเตรียมความพร้อมทานตะวัน

ประกาศศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน เรื่อง แจ้งหยุดเรียนกรณีพิเศษ ห้องกิจกรรมบำบัดและห้องเรียนเตรียมความพร้อมทานตะวัน