กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเนื่องในวันวิสาขบูชา

วันที่ 11 พฤษภาคม 2565 ผู้อำนวยการ โกสินทร์ สวัสดิ์ชัย พร้อมด้วย คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา นำนักเรียนของศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเนื่องในวันวิสาขบูชา เพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสาธารณะในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมบริเวณวัด ณ วัดภูสมะ บ้านกุงไม้สัก ตำบลปางหมู อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน

ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน maehongson special education center ที่อยู่ 202/5 หมู่ที่ 1 ตำบลปางหมู อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58000 โทร.053-061263 Education Zone | Developed By Rara Themes. Powered by WordPress.