กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเนื่องในวันวิสาขบูชา

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเนื่องในวันวิสาขบูชา

วันที่ 11 พฤษภาคม 2565 ผู้อำนวยการ โกสินทร์ สวัสดิ์ชัย พร้อมด้วย คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา นำนักเรียนของศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเนื่องในวันวิสาขบูชา เพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสาธารณะในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมบริเวณวัด ณ วัดภูสมะ บ้านกุงไม้สัก ตำบลปางหมู อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน


Facebook


Twitter


Youtube