การลงพื้นที่สำรวจเด็กพิการในพื้นที่อำเภอเมือง

วันจันทร์ที่ 9 พฤษภาคม 2565 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้ดำเนินการตามงานดูแลช่วยเหลือนักเรียน โดยการลงพื้นที่สำรวจเด็กพิการในพื้นที่อำเภอเมือง เยี่ยมบ้าน และปักหมุดบ้านเด็กพิการ มีการดำเนินการคัดกรอง ประเมินพัฒนาการ ส่งเสริมพัฒนาโดยการบำบัดฟื้นฟูสภาพจากนักสหวิชาชีพ (นักกิจกรรมบำบัด) พร้อมทั้งให้การช่วยเหลือด้านการให้คำปรึกษา แนะนำ การดูแลเด็กพิการเบื้องต้น การจัดหาทุนการศึกษาและมอบเครื่องอุปโภคบริโภค

ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน maehongson special education center ที่อยู่ 202/5 หมู่ที่ 1 ตำบลปางหมู อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58000 โทร.053-061263 Education Zone | Developed By Rara Themes. Powered by WordPress.