การประชุม เรื่อง แนวทางการดำเนินงานตามแบบบันทึกข้อตกลง วPA ของข้าราชการครู

การประชุม เรื่อง แนวทางการดำเนินงานตามแบบบันทึกข้อตกลง วPA ของข้าราชการครู

วันจันทร์ที่ 9 พฤษภาคม 2565 ผู้อำนวยการ โกสินทร์ สวัสดิ์ชัย พร้อมรองผู้อำนวยการ บังอร อนุโลม ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธาน ในการประชุม เรื่อง แนวทางการดำเนินงานตามแบบบันทึกข้อตกลง วPA ของข้าราชการครู พนักงานราชการ ในปีการศึกษา 2565 ณ ห้องสมุด ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน


Facebook


Twitter


Youtube