หน่วยเฉพาะกิจ กรมทหารราบที่ 7 สัมภาษณ์ นายโกสินทร์ สวัสดิ์ชัย ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่อนสอน

วันจันทร์ที่ 9 พฤษภาคม 2565 กองร้อยทหารราบที่ 723 หน่วยเฉพาะกิจ กรมทหารราบที่ 7 สัมภาษณ์ นายโกสินทร์ สวัสดิ์ชัย ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่อนสอน เรื่อง กองร้อยทหารราบที่ 723 หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 7 จัดกำลังพลช่วยเหลือปรับปรุงซ่อมแชมห้องหน่วยบริการอำเภอปาย เพื่อนำไปประชาสัมพันธ์ในสื่อของกองทัพบกให้ประชาชนทั่วไปรับรู้ต่อไป

ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน maehongson special education center ที่อยู่ 202/5 หมู่ที่ 1 ตำบลปางหมู อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58000 โทร.053-061263 Education Zone | Developed By Rara Themes. Powered by WordPress.