หน่วยเฉพาะกิจ กรมทหารราบที่ 7 สัมภาษณ์ นายโกสินทร์ สวัสดิ์ชัย ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่อนสอน

หน่วยเฉพาะกิจ กรมทหารราบที่ 7 สัมภาษณ์ นายโกสินทร์ สวัสดิ์ชัย ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่อนสอน

วันจันทร์ที่ 9 พฤษภาคม 2565 กองร้อยทหารราบที่ 723 หน่วยเฉพาะกิจ กรมทหารราบที่ 7 สัมภาษณ์ นายโกสินทร์ สวัสดิ์ชัย ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่อนสอน เรื่อง กองร้อยทหารราบที่ 723 หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 7 จัดกำลังพลช่วยเหลือปรับปรุงซ่อมแชมห้องหน่วยบริการอำเภอปาย เพื่อนำไปประชาสัมพันธ์ในสื่อของกองทัพบกให้ประชาชนทั่วไปรับรู้ต่อไป


Facebook


Twitter


Youtube