ประกาศรับสมัครขอรับทุนการศึกษามูลนิธิคุณพุ่ม ประจำปีการศึกษา 2565

ประกาศรับสมัครขอรับทุนการศึกษามูลนิธิคุณพุ่ม ประจำปีการศึกษา 2565
ผู้ขอรับทุน ขอรับและยื่นแบบขอรับทุนการศึกษาสำหรับเด็กออทิสติก และเด็กที่มีความต้องการพิเศษ มูลนิธิคุณพุ่ม ปีการศึกษา 2565ได้ที่ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน หรือหน่วยบริการทั้ง 4 ห้องหน่วยบริการ คือ หน่วยบริการประจำอำเภอปาย หน่วยบริการประจำอำเภอปางมะผ้า หน่วยบริกาประจำแม่ลาน้อย และหน่วยบริการประจำอำเภอแม่สะเรียง ตั้งแต่วันที่ 3-20 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น. (ยกเว้นวันหยุดราชการ) หรือดาวน์โหลดเอกสารได้ ที่ สแกน QR CODE รายละเอียดตามลิงค์ดังกล่าว

ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน maehongson special education center ที่อยู่ 202/5 หมู่ที่ 1 ตำบลปางหมู อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58000 โทร.053-061263 Education Zone | Developed By Rara Themes. Powered by WordPress.