ศกศ.มส.จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “โครงการสนับสนุนให้บุคลากรจัดทำวิจัย ในชั้นเรียน” ประจำปีการศึกษา 2565

ศกศ.มส.จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “โครงการสนับสนุนให้บุคลากรจัดทำวิจัย ในชั้นเรียน” ประจำปีการศึกษา 2565 วันที่ 20 – 21 มิถุนายน 2565 คณะครูและบุลลากรทางการศึกษา ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ “โครงการสนับสนุนให้บุคลากรจัดทำวิจัย ในชั้นเรียน” ประจำปีการศึกษา 2565 โดยมีนายโกสินทร์ …

ศกศ.มส.ได้จัดกิจกรรม “Big Cleaning Day”

ศกศ.มส.จัดกิจกรรม “Big Cleaning Day” วันศุกร์ ที่ 17 มิถุนายน 2565 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้จัดกิจกรรม “Big Cleaning Day” คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาได้ร่วมเข้ากิจกรรมทำความสะอาดบริเวณภายในอาคารเรียน แนวรั้วอาคารแฟลตพักครู แนวรั้วอาคารเรียน มีการตัดแต่งต้นไม้ กำจัดวัชพืชบริเวณรอบ …

ศกศ.มส.แจ้ง เรื่อง การหยุดการเรียนการสอน

ศกศ.มส.ขอแจ้ง เรื่อง การหยุดการเรียนการสอน ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอนขอแจ้ง เรื่อง การหยุดการเรียนการสอน ระหว่างวันที่ ๒๒ – ๒๔ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕

สรุปสถิติจำนวนผู้สมัครขอรับพิจารณาทุนการศึกษามูลนิธิคุณพุ่ม ประจำปีการศึกษา 2565

สรุปสถิติจำนวนผู้สมัครขอรับพิจารณาทุนการศึกษามูลนิธิคุณพุ่ม ประจำปีการศึกษา 2565 สรุปสถิติจำนวนผู้สมัครขอรับพิจารณาทุนการศึกษามูลนิธิคุณพุ่ม ประจำปีการศึกษา 2565 ระหว่างวันที่ 21 พฤษภาคม – 15 มิถุนายน 2565 ยอดรวมทั้งสิ้น 191 คน

นิเทศ ติดตาม การจัดการเรียนการสอน ห้องเรียนคู่ขนาน ไทยรัฐวิทยา 33 บ้านทุ่งพร้าว

ศกศ.มส.นิเทศ ติดตาม การจัดการเรียนการสอน ห้องเรียนคู่ขนาน ไทยรัฐวิทยา 33 บ้านทุ่งพร้าว วันอังคารที่ 14 มิถุนายน 2565 นายโกสินทร์ สวัสดิ์ชัย ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา เดินทางไปนิเทศ ติดตาม การจัดการเรียนการสอน ของคณะครูห้องเรียนคู่ขนาน …

ศกศ.มส.จัดอบรม “โครงการ ครู หมอ เคลื่อนที่ ประจำปีการศึกษา 2565” หน่วยบริการแม่สะเรียง

ศกศ.มส.จัดอบรม “โครงการ ครู หมอ เคลื่อนที่ ประจำปีการศึกษา 2565” วันอังคารที่ 14 มิถุนายน 2565 นายโกสินทร์ สวัสดิ์ชัย ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้นำคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา นักสหวิชาชีพ จัดอบรม “โครงการ ครู …

ศกศ.มส.จัดอบรม “โครงการ ครู หมอ เคลื่อนที่ ประจำปีการศึกษา 2565” หน่วยบริการแม่ลาน้อย

“โครงการ ครู หมอ เคลื่อนที่ ประจำปีการศึกษา 2565” วันจันทร์ที่ 13 มิถุนายน 2565 นายโกสินทร์ สวัสดิ์ชัย ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้นำคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา นักสหวิชาชีพ จัดอบรม “โครงการ ครู หมอ …

ศกศ.มส.ลงพื้นที่ปรับปรุง ซ่อมแซม ห้องหน่วยบริการ

ศกศ.มส.ลงพื้นที่ปรับปรุง ซ่อมแซม ห้องหน่วยบริการ วันที่ 13 – 14 มิถุนายน 2565 นายโกสินทร์ สวัสดิ์ชัย ผู้อำนวยการ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้มอบหมายให้คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาชาย ลงพื้นที่ปรับปรุง ซ่อมแซม ห้องหน่วยบริการแม่ลาน้อย, ห้องหน่วยบริการแม่สะเรียง ให้มีความเหมาะสม …

“Big Cleaning Day”

ศกศ.มส.จัดกิจกรรม “Big Cleaning Day” วันศุกร์ ที่ 10 มิถุนายน 2565 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้จัดกิจกรรม “Big Cleaning Day” ขึ้น โดยในวันนี้ คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา เข้าทำความสะอาด ตามจุดต่าง …