ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน นำคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครอง นักเรียน เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เนื่องในวันมาฆบูช

วันอังคารที่ 7 มีนาคม 2566 นายโกสินทร์ สวัสดิ์ชัย ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน นางสาวบังอร อนุโลม รองผู้อำนวยการ นำคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครอง นักเรียน เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เนื่องในวันมาฆบูชา เพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสาธารณะ ณ วัดปายโค้ง ตำบลปางหมู อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมนำนักเรียนเข้าทัศนศึกษาสถานีเพาะพันธ์สัตว์ป่าปางตอง เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้สัมผัสและรับประสบการณ์ตรงจากการศึกษาแหล่งธรรมชาติอย่างใกล้ชิด ซึ่งบรรยากาศเต็มไปด้วยความสนุกสนานประทับใจ และสร้างรอยยิ้มให้แก่เด็กนักเรียนและผู้ปกครอง

ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน maehongson special education center ที่อยู่ 202/5 หมู่ที่ 1 ตำบลปางหมู อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58000 โทร.053-061263 Education Zone | Developed By Rara Themes. Powered by WordPress.