ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน นำคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา เดินทางเข้าสวัสดีปีใหม่ และมอบของที่ระลึกให้แก่ องค์การบริหารส่วนตำบลภายในสายอำเภอแม่ลาน้อย อำเภอแม่สะเรียง และอำเภอสบเมย เนื่องในโอกาสออกพื้นที่เยี่ยมบ้านนักเรียนประจำปี 2565

ระหว่างวันที่ 28 – 2 มีนาคม 2566 นางสาวบังอร อนุโลม รองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา นักสหวิชาชีพ เดินทางเข้าสวัสดีปีใหม่ และมอบของที่ระลึกให้แก่ เทศบาลแม่ลาน้อย องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน้อย องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาหลวง องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ผาปุ้ม องค์การบริหารส่วนตำบลสันติศีรี องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยฮ่อม องค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาจาง องค์การบริหารส่วนตำบลแม่โถ องค์การบริหารส่วนตำบลก๋องกอย องค์การบริหารส่วนตำบลป่าโป่ง จังหวัดแม่ฮ่องสอน เนื่องในโอกาสออกพื้นที่เยี่ยมบ้านนักเรียนประจำปี 2565 สายอำเภอแม่ลาน้อย อำเภอแม่สะเรียง และอำเภอสบเมย

ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน maehongson special education center ที่อยู่ 202/5 หมู่ที่ 1 ตำบลปางหมู อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58000 โทร.053-061263 Education Zone | Developed By Rara Themes. Powered by WordPress.