ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน นำคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา เดินทางเข้าสวัสดีปีใหม่ และมอบของที่ระลึกให้แก่ องค์การบริหารส่วนตำบลภายในอำเภอปางมะผ้าและอำเภอปาย เนื่องในโอกาสออกพื้นที่เยี่ยมบ้านนักเรียนประจำปี 2565

ระหว่างวันที่ 21–23 กุมภาพันธ์ 2566 นายโกสินทร์ สวัสดิ์ชัย ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน นำคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา เดินทางเข้าสวัสดีปีใหม่ และมอบของที่ระลึกให้แก่ องค์การบริหารส่วนตำบลปางมะผ้า, องค์การบริหารส่วนตำบลนาปู่ป้อม, องค์การบริหารส่วนตำบลสบป่อง,องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำลอด, องค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาเติง, องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฮี้, องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงใต้,องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งยาว และเทศบาลตำบลปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน เนื่องในโอกาสออกพื้นที่เยี่ยมบ้านนักเรียนประจำปี 2565 สายอำเภอปางมะผ้าและอำเภอปาย

ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน maehongson special education center ที่อยู่ 202/5 หมู่ที่ 1 ตำบลปางหมู อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58000 โทร.053-061263 Education Zone | Developed By Rara Themes. Powered by WordPress.