ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมสืบสาน “ประเพณี รดน้ำดำหัว ชาวลาหู่แซแล” บ้านลุกข้าวหลาม อำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน

ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมสืบสาน “ประเพณี รดน้ำดำหัว ชาวลาหู่แซแล” บ้านลุกข้าวหลาม อำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน

วันพุธที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 นายโกสินทร์ สวัสดิ์ชัย ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน นำคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา นักสหวิชาชีพ เข้าร่วมสืบสาน “ประเพณี รดน้ำดำหัว ชาวลาหู่แซแล” เนื่องในเทศกาลปีใหม่ชนเผ่าลาหู่แซแล บ้านลุกข้าวหลาม อำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อสัมผัสวิถีชีวิตความเป็นอยู่ วัฒนธรรมประเพณี การดำรงวิถีชีวิตแบบดั้งเดิม ของพี่น้องชาติพันธุ์ลาหู่ดำ อย่างใกล้ชิดFacebook

เพจ : ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน


Youtube

ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน