ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมสืบสาน “ประเพณี รดน้ำดำหัว ชาวลาหู่แซแล” บ้านลุกข้าวหลาม อำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน

วันพุธที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 นายโกสินทร์ สวัสดิ์ชัย ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน นำคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา นักสหวิชาชีพ เข้าร่วมสืบสาน “ประเพณี รดน้ำดำหัว ชาวลาหู่แซแล” เนื่องในเทศกาลปีใหม่ชนเผ่าลาหู่แซแล บ้านลุกข้าวหลาม อำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อสัมผัสวิถีชีวิตความเป็นอยู่ วัฒนธรรมประเพณี การดำรงวิถีชีวิตแบบดั้งเดิม ของพี่น้องชาติพันธุ์ลาหู่ดำ อย่างใกล้ชิด

ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน maehongson special education center ที่อยู่ 202/5 หมู่ที่ 1 ตำบลปางหมู อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58000 โทร.053-061263 Education Zone | Developed By Rara Themes. Powered by WordPress.