ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ ที่เดินทางมาศึกษาดูงานศูนย์การเรียนการสอนสำหรับเด็กป่วยและเด็กด้อยโอกาส

วันพฤหัสบดีที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 นางสาวบังอร อนุโลม รองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมด้วยนางสาวกาญจนา กมลสิทธิชัย หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ นางศุภรดา สอาดจิตต์ ครูผู้รับผิดชอบห้องเด็กป่วยในโรงพยาบาล ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ ที่เดินทางมาศึกษาดูงานศูนย์การเรียนการสอนสำหรับเด็กป่วยและเด็กด้อยโอกาส เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้บุคลากรมีโอกาสพัฒนาความรู้ ความสามารถ พร้อมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพร่วมกัน ณ โรงพยาบาลศรีสังวาลย์ จังหวัดแม่ฮ่องสอน
รูปภาพเพิ่มเติม : https://photos.app.goo.gl/UXSKSaZXyTNjuVQWA

ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน maehongson special education center ที่อยู่ 202/5 หมู่ที่ 1 ตำบลปางหมู อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58000 โทร.053-061263 Education Zone | Developed By Rara Themes. Powered by WordPress.