ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน ให้การต้อนรับผู้อำนวยการโรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ จังหวัดเชียงใหม

ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน ให้การต้อนรับผู้อำนวยการโรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ จังหวัดเชียงใหม

วันพุธที่ 1 มีนาคม 2566 นายโกสินทร์ สวัสดิ์ชัย ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน ให้การต้อนรับนายชยุต ข่าขันมะลี ผู้อำนวยการโรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ จังหวัดเชียงใหม่ คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา เนื่องในโอกาสเข้ามาเยี่ยมชม แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ถึงแนวทางการจัดการเรียนการสอนของนักเรียนที่มีความบกพร่องในด้านต่าง ๆ ระหว่างศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน และโรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ จังหวัดเชียงใหม่ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่มีโอกาสได้ต้อนรับ และร่วมเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ถึงแนวทางการจัดการเรียนการสอนของนักเรียนที่มีความบกพร่องในด้านต่าง ๆ ร่วมกันในครั้งนี้Facebook

เพจ : ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน


Youtube

ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน