ศกศ.มส.เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดแม่ฮ่องสอน แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนจังหวัดแม่ฮ่องสอน พ.ศ. 2566-2570 และแผนปฏิบัติการด้านการจัดการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ศกศ.มส.เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดแม่ฮ่องสอน แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนจังหวัดแม่ฮ่องสอน พ.ศ. 2566-2570 และแผนปฏิบัติการ ด้านการจัดการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 วันพฤหัสบดีที่ 18 สิงหาคม 2565 นางสาวบังอร อนุโลม รองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน และนางสาวเสาวลักษณ์ คำลาพิศ …

นักกิจกรรมบำบัดศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้จัดกิจกรรมบำบัดให้นักเรียนโรงเรียนอนุบาลเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน

ศกศ.มส. ได้จัดกิจกรรมบำบัดให้นักเรียนโรงเรียนอนุบาลเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน วันพุธ ที่ 17 สิงหาคม นางสาวนภาพร กองเงิน นักกิจกรรมบำบัดศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้จัดกิจกรรมบำบัดให้นักเรียนโรงเรียนอนุบาลเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน ที่ผู้ปกครองประสงค์ให้บุตรของตน รับบริการกิจกรรมบำบัดด้านการปรับพฤติกรรม ในวันอังคารและวันพุธ จำนวน 1 คน

ภาพกิจกรรมของเด็ก ๆ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน

ภาพกิจกรรมของเด็ก ๆ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน เก็บภาพกิจกรรมของเด็ก ๆ แต่ล่ะห้องเรียนของศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน มาฝากค่ะ จะเห็นได้ว่าเรามีกิจกรรมมากมาย หลากหลายที่จะช่วยพัฒนาทักษะครบทุกด้าน เมื่อมารับบริการทางการศึกษาที่ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน เด็ก ๆ ทุกคนจะได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพอย่างแน่นอน

ศกศ.มส งานช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม (EI) และเตรียมความพร้อม, งานให้คำปรึกษา แนะแนว ช่วงเชื่อมต่อและส่งต่อ ให้คำปรึกษาแก่ผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนบ้านป่าลาน

ศกศ.มส. งานช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม (EI) และเตรียมความพร้อม, งานให้คำปรึกษา แนะแนว ช่วงเชื่อมต่อและส่งต่อ ให้คำปรึกษาแก่ผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนบ้านป่าลาน วันอังคารที่ 16 สิงหาคม 2565 งานช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม (EI) และเตรียมความพร้อม, งานให้คำปรึกษา แนะแนว ช่วงเชื่อมต่อและส่งต่อ นำโดยนางสาวกาญจนา กมลสิทธิชัย …

ประกาศ เรื่อง แนวทางการ รับ-ส่ง สมุดบันทึกค่าใช้จ่ายทุนการศึกษา ( มูลนิธิคุณพุ่ม)

ประกาศ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน เรื่อง แนวทางการ รับ-ส่ง สมุดบันทึกค่าใช้จ่ายทุนการศึกษา (มูลนิธิคุณพุ่ม)

ศกศ.มส. ร่วมกิจกรรม “จุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี พันปีหลวง” เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา

ศกศ.มส. ร่วมกิจกรรม “จุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี พันปีหลวง” เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา วันศุกร์ที่ 12 สิงหาคม 2565 เวลา 19.19 นางสาวบังอร อนุโลม รองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ …

ศกศ.มส. ร่วมกิจกรรม “เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี พันปีหลวง” เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา

ศกศ.มส. ร่วมกิจกรรม “เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี พันปีหลวง” เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา วันศุกร์ที่ 12 สิงหาคม 2565 เวลา 09.09 น. นายโกสินทร์ สวัสดิ์ชัย ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ …

ศกศ.มส. ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านนักเรียน จำนวน 4 คน

ศกศ.มส.ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านนักเรียน อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน วันพฤหัสบดีที่ 11 สิงหาคม 2565 ทีมนักสหวิชาชีพศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน นำทีมโดยนางสาวนภาพร กองเงิน (นักกิจกรรมบำบัด) ผู้รับผิดชอบ งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน นางสาวพิลาพรรณ ฉ่ำเอี่ยม หัวหน้าอำเภอเมือง และพี่เลี้ยงเด็กพิการ ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านนักเรียน จำนวน …

ศกศ.มส. จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี พันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา

ศกศ.มส. จัดกิจกรรม เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี พันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา วันพุธที่ 10 สิงหาคม 2565ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดกิจกรรม เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี …

ศกศ.มส. ร่วมกิจกรรมทำบุญสืบชะตาโรงเรียน เนื่องในวันครบรอบ 30 ปี ของการก่อตั้งโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 21 จังหวัดแม่ฮ่องสอน ประจำปีการศึกษา 2565

ศกศ.มส. ร่วมกิจกรรมทำบุญสืบชะตาโรงเรียน เนื่องในวันครบรอบ 30 ปี ของการก่อตั้งโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 21 จังหวัดแม่ฮ่องสอน ประจำปีการศึกษา 2565 วันอังคารที่ 9 สิงหาคม 2565 นายโกสินทร์ สวัสดิ์ชัย ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมด้วยรองบังอร อนุโลม …