ศกศ.มส ลงพื้นที่รับสมัครนักเรียนรายใหม่

ลงพื้นที่รับสมัครนักเรียนรายใหม่ Facebook Twitter Youtube วันที่ 26 พฤษภาคม 2565 นายโกสินทร์ สวัสดิ์ชัย ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน มอบหมายให้นางสาวกาญจนา กมลสิทธิชัย หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ นำคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ลงพื้นที่รับสมัครนักเรียนรายใหม่ พร้อมดำเนินการคัดกรอง ประเมินพัฒนาการ ส่งเสริมพัฒนาการโดยการบำบัดฟื้นฟูสภาพจากนักสหวิชาชีพ …

ผู้อำนวยการโกสินทร์ สวัสดิ์ชัย เข้าร่วมการประชุมการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 – 2570

เข้าร่วมการประชุม การจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 – 2570 Facebook Twitter Youtube วันอังคารที่ 24 พฤษภาคม 2565 นายโกสินทร์ สวัสดิ์ชัย ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมการประชุม การจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น …

ประกาศแจ้งหยุดเรียนกรณีพิเศษ ห้องกิจกรรมบำบัดและห้องเรียนเตรียมความพร้อมทานตะวัน

ประกาศแจ้งหยุดเรียนกรณีพิเศษ ห้องกิจกรรมบำบัดและห้องเรียนเตรียมความพร้อมทานตะวัน Facebook Twitter Youtube ประกาศศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน เรื่อง แจ้งหยุดเรียนกรณีพิเศษ ห้องกิจกรรมบำบัดและห้องเรียนเตรียมความพร้อมทานตะวัน

ประกาศขยายเวลาการรับสมัครขอรับพิจารณาทุนการศึกษามูลนิธิคุณพุ่ม ประจำปีการศึกษา 2565

ประกาศขยายเวลาการรับสมัครขอรับพิจารณาทุนการศึกษามูลนิธิคุณพุ่ม ประจำปีการศึกษา 2565 ประกาศขยายเวลาการรับสมัครขอรับพิจารณาทุนการศึกษามูลนิธิคุณพุ่ม ประจำปีการศึกษา 2565 ระหว่างวันที่ 21 พฤษภาคม 2565 ถึง วันที่ 15 มิถุนายน 2565 ผู้ขอรับทุน ขอรับและยื่นแบบขอรับทุนการศึกษาสำหรับเด็กออทิสติก และเด็กที่มีความต้องการพิเศษ มูลนิธิคุณพุ่ม ปีการศึกษา …

เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การนิเทศ ประเมินผลการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ CAPER มาใช้จัดการเรียนรู้สำหรับเด็กพิการ

เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การนิเทศ ประเมินผลการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ CAPER มาใช้จัดการเรียนรู้สำหรับเด็กพิการ Facebook Twitter Youtube นายโกสินทร์ สวัสดิ์ชัย ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน มอบหมายให้นางสาวกุลิสรา ไชยงาม และนางสาวพิลาพรรณ ฉ่ำเอี่ยม เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การนิเทศ …

กิจกรรมทำบุญตักบาตร เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา

กิจกรรมทำบุญตักบาตร เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา วันอาทิตย์ที่ 15 พฤษภาคม คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการ ให้เข้าร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตร เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา พุทธศักราช 2565 ณ วันพระธาตุดอยกองมู ตำบลจองคำ อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน Facebook Twitter Youtube

ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน เข้าร่วมกิจกรรมงานต่างซอมต่อโหลง

ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน เข้าร่วมกิจกรรมงานต่างซอมต่อโหลง วันอาทิตย์ที่ 15 พฤษภาคม 2565 ผู้อำนวยการโกสินทร์ สวัสดิ์ชัย พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน เข้าร่วมกิจกรรมงานต่างซอมต่อโหลง ในวันวิสาขบูชา (การถวายข้าวแด่พระพุทธเจ้า) เพื่อเป็นพุทธบูชา ณ วัดปางหมู อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน Facebook …

ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมริ้วผ้างานราชาภิเษก ฯ

ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมริ้วผ้างานราชาภิเษก ฯ วันเสาร์ที่ 13 พฤษภาคม 2565 ผู้อำนวยการโกสินทร์ สวัสดิ์ชัย พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมริ้วผ้างานราชาภิเษก ฯ ณ วัดปางหมู ตำบลปางหมู อำเภอเมือง Facebook Twitter …

ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดกิจกรรมทบทวนการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา

ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดกิจกรรมทบทวนการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา วันพฤหัสบดีที่ 12 พฤษภาคม 2565 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดกิจกรรมทบทวนการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาสู่การจัดทำแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) และแผนการให้บริการช่วยเหลือเฉพาะครอบครัว (IFSP) เพื่อให้คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาได้จัดทำแผนการจัดการศึกษา ปีการศึกษา 2565 ให้เหมาะสมกับเด็กพิการแต่ล่ะบุคคล ณ ห้องสมุดศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน …

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเนื่องในวันวิสาขบูชา

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเนื่องในวันวิสาขบูชา วันที่ 11 พฤษภาคม 2565 ผู้อำนวยการ โกสินทร์ สวัสดิ์ชัย พร้อมด้วย คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา นำนักเรียนของศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเนื่องในวันวิสาขบูชา เพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสาธารณะในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมบริเวณวัด ณ วัดภูสมะ บ้านกุงไม้สัก ตำบลปางหมู …