ศกศ.มส. ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านนักเรียน จำนวน 4 คน

ศกศ.มส.ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านนักเรียน อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน วันพฤหัสบดีที่ 11 สิงหาคม 2565 ทีมนักสหวิชาชีพศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน นำทีมโดยนางสาวนภาพร กองเงิน (นักกิจกรรมบำบัด) ผู้รับผิดชอบ งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน นางสาวพิลาพรรณ ฉ่ำเอี่ยม หัวหน้าอำเภอเมือง และพี่เลี้ยงเด็กพิการ ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านนักเรียน จำนวน …

ศกศ.มส. จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี พันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา

ศกศ.มส. จัดกิจกรรม เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี พันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา วันพุธที่ 10 สิงหาคม 2565ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดกิจกรรม เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี …

ศกศ.มส. ร่วมกิจกรรมทำบุญสืบชะตาโรงเรียน เนื่องในวันครบรอบ 30 ปี ของการก่อตั้งโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 21 จังหวัดแม่ฮ่องสอน ประจำปีการศึกษา 2565

ศกศ.มส. ร่วมกิจกรรมทำบุญสืบชะตาโรงเรียน เนื่องในวันครบรอบ 30 ปี ของการก่อตั้งโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 21 จังหวัดแม่ฮ่องสอน ประจำปีการศึกษา 2565 วันอังคารที่ 9 สิงหาคม 2565 นายโกสินทร์ สวัสดิ์ชัย ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมด้วยรองบังอร อนุโลม …

ศกศ.มส. ขอจัดตั้งอาคารสำนักงานห้องหน่วยบริการขุนยวม ที่โรงเรียนอนุบาลขุนยวม

ศกศ.มส. เข้าพบผอ.โรงเรียนอนุบาลขุนยวมและโรงเรียนขุนยวมวิทยาเพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับการขอใช้สถานที่จัดตั้งอาคารสำนักงานห้องหน่วยบริการขุนยวม วันอังคารที่ 9 สิงหาคม 2565 นายโกสินทร์ สวัสดิ์ชัย ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมด้วยรองบังอร อนุโลม นางสาวกาญจนา กมลสิทธิชัย หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ เข้าพบนายประสิทธิ เข็มสุวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนขุนยวมวิทยา, ดร.วิโรจน์ คำพลอย …

ศกศ.มส. กลุ่มบริหารงานวิชาการ นิเทศ ติดตาม การจัดการเรียนการสอน ห้องหน่วยบริการแม่ลาน้อย

ศกศ.มส. กลุ่มบริหารงานวิชาการ นิเทศ ติดตาม การจัดการเรียนการสอน ห้องหน่วยบริการแม่ลาน้อย วันอังคารที่ 9 สิงหาคม 2565 นายโกสินทร์ สวัสดิ์ชัย ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมด้วยรองบังอร อนุโลม และนางสาวกาญจนา กมลสิทธิชัย หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ เดินทางไปนิเทศ …

ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมการประชุมคณะกรรมการสมัชชาการศึกษาหวัดแม่ฮ่องสอน ครั้งที่ 3/2565

ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมการประชุมคณะกรรมการสมัชชาการศึกษาหวัดแม่ฮ่องสอน ครั้งที่ 3/2565 วันจันทร์ที่ 8 สิงหาคม 2565 นายโกสินทร์ สวัสดิ์ชัย ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการสมัชชาการศึกษาหวัดแม่ฮ่องสอน ครั้งที่ 3/2565 เพื่อร่วมวางแผนแก้ปัญหาด้านคุณภาพและประสิทธิภาพในการจัดการศึกษาของประชาชนในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน ตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยและคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 19/2560 ตลอดจนนโยบายของจังหวัดแม่ฮ่องสอน …

ศกศ.มส. กลุ่มบริหารงานวิชาการ ประเมินพัฒนาการ คัดกรองประเภทความพิการของนักเรียนโรงเรียนบ้านป่าปุ๊ อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน

กลุ่มบริหารงานวิชาการ ประเมินพัฒนาการ คัดกรองประเภทความพิการของนักเรียนโรงเรียนบ้านป่าปุ๊ อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน วันจันทร์ที่ 8 สิงหาคม 2565 งานช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม (EI) และเตรียมความพร้อม, งานให้คำปรึกษา แนะแนว ช่วงเชื่อมต่อและส่งต่อ กลุ่มบริหารงานวิชาการ นำโดยนางสาวกาญจนา กมลสิทธิชัย หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ นางสาวปิยะนันท์ …

ศกศ.มส. ประชุมประจำเดือนกรกฎาคม 2565

ศกศ.มส. ประชุมประจำเดือนกรกฎาคม 2565 วันพุธที่ 3 สิงหาคม 2565 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดประชุมประจำเดือนกรกฎาคม 2565 เพื่อติดตามการดำเนินงานของทั้ง 4 กลุ่มงานในรอบเดือนที่ผ่านมา และชี้แจงรายละเอียดปฎิทินการดำเนินงานของทุกกลุ่มงานในรอบเดือนสิงหาคม พร้อมมอบวุฒิบัตร การเข้าร่วมอบรมวิชาชีพเฉพาะ “หลักสูตรวิชาการทำเทียนหอมอโรม่า และหลักสูตรวิชาการทำแซนวิช” ให้แก่คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา …

พิธีมอบทุนสนับสนุนการศึกษามูลนิธิคุณพุ่ม ประจำปีการศึกษา 2565

พิธีมอบทุนสนับสนุนการศึกษามูลนิธิคุณพุ่ม ประจำปีการศึกษา 2565 วันอังคารที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2565 นางสาวสุภัคกมล ชินวงค์ ศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานในพิธีมอบทุนสนับสนุนการศึกษามูลนิธิคุณพุ่ม ประจำปีการศึกษา 2565 โดยทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี องค์ประธานมูลนิธิฯ ได้ประทานทุนสนับสนุนการศึกษาสำหรับเด็กออทิสติกและเด็กพิการทุกประเภทในจังหวัดแม่ฮ่องสอน จำนวน 143 …

ศกศ.มส. ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรและจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทร รามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

ศกศ.มส. ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรและจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทร รามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว วันพฤหัสบดีที่ 28 กรกฎาคม 2565 นายโกสินทร์ สวัสดิ์ชัย ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตร เพื่อเป็นพระราชกุศล …