ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้รับเกียรติบัตรจากคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ

ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้รับเกียรติบัตรจากคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ

ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้รับเกียรติบัตรจากคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ เพื่อแสดงว่า ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน มีผลการประเมินองค์กร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ระดับคุณธรรมต้นแบบ ตามโครงการส่งเสริมชุมชน องค์กร อำเภอ และจังหวัดคุณธรรม ภายใต้แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ.2559 – 2565) ของจังหวัดแม่ฮ่องสอน
Facebook

เพจ : ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน


Youtube

ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน