ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดประชุมประจำเดือนมกราคม 2566 ครั้งที่ 1/2566

วันจันทร์ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2566 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดประชุมประจำเดือนมกราคม 2566 ครั้งที่ 1/2566 เพื่อติดตามการดำเนินงานในรอบเดือนมกราคมของทั้ง 4 กลุ่มงาน พร้อมทั้งมอบของขวัญเนื่องในวันคล้ายวันเกิดแก่ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาที่เกิดในเดือนมกราคม และในการประชุมครั้งนี้ นายโกสินทร์ สวัสดิ์ชัย ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอนได้มอบเกียรติบัตร ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนที่ได้รับเหรียญรางวัลงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ให้แก่คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา

ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน maehongson special education center ที่อยู่ 202/5 หมู่ที่ 1 ตำบลปางหมู อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58000 โทร.053-061263 Education Zone | Developed By Rara Themes. Powered by WordPress.