ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการการตัดสิน และเข้าร่วมพิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ณ โรงเรียนน่านปัญญานุกูล จังหวัดน่าน

ระหว่างวันที่ 2–3 กุมภาพันธ์ 2566 นายโกสินทร์ สวัสดิ์ชัย ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมด้วยนางสาวบังอร อนุโลม รองผู้อำนวยการ นางสาวกาญจนา กมลสิทธิชัย หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ นางชฎาพร สวัสดิ์ชัย นางสาวนงเยาว์ นิ่มนิมิตดี นางสาวจันทร์ทิพย์ คงจรัสแสง และนางสาวพิลาพรรณ ฉ่ำเอี่ยม ข้าราชการครู เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการการตัดสิน และเข้าร่วมพิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ณ โรงเรียนน่านปัญญานุกูล จังหวัดน่าน

ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน maehongson special education center ที่อยู่ 202/5 หมู่ที่ 1 ตำบลปางหมู อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58000 โทร.053-061263 Education Zone | Developed By Rara Themes. Powered by WordPress.