ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันงานศิลปหัตถรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 กลุ่มการศึกษาพิเศษ (ศูนย์การศึกษาพิเศษ) ภาคเหนือ จังหวัดน่าน

ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันงานศิลปหัตถรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 กลุ่มการศึกษาพิเศษ (ศูนย์การศึกษาพิเศษ) ภาคเหนือ จังหวัดน่าน

           วันพุธที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันงานศิลปหัตถรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 กลุ่มการศึกษาพิเศษ (ศูนย์การศึกษาพิเศษ) ภาคเหนือ จังหวัดน่าน มีคณะครู บุคลการ นักเรียนและผู้ปกครอง เข้าร่วมกิจกรรม จำนวนทั้งสิ้น 40 คน ณ โรงเรียนน่านปัญญานุกูล จังหวัดน่าน “เด็กเหนือรักษ์ถิ่น สืบศิลป์หัตถกรรม เทคโนโลยีก้าวล้ำ นำภูมิปัญญาสู่สากล”

         นายโกสินทร์ สวัสดิ์ชัย ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน และ นางสาวบังอร อนุโลม รองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมเดินทางมาให้กำลังใจแก่คณะครู นักเรียนและผู้ปกครอง ที่ร่วมกิจกรรมการแข่งขันความสามารถศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งนี้
          ซึ่งรายการที่ส่งเข้าร่วมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ประจำปีการศึกษา 2565 การศึกษาพิเศษ (ศูนย์การศึกษาพิเศษ) ภาคเหนือ จังหวัดน่าน มีดังนี้
กลุ่มศิลปหัตถกรรม 12 รายการ ดังนี้

 1. การแข่งขันระบายสีรูปภาพ บกพร่องทางสติปัญญา อายุ 3 – 6 ปี
 2. การแข่งขันระบายสีรูปภาพ บุคคลพิการซ้อน อายุ 3 – 6 ปี
 3. การแข่งขันวาดภาพระบายสี บกพร่องทางสติปัญญา อายุ 13 – 18 ปี
 4. การแข่งขันวาดภาพระบายสี บกพร่องทางพฤติกรรมหรืออารมณ์ อายุ 7 – 12 ปี
 5. การแข่งขันวาดภาพระบายสี บุคคลพิการซ้อน อายุ 7 – 12 ปี
 6. การประกวดเต้นประกอบเพลง รวมทุกประเภทความพิการ อายุ 3 – 6 ปี
 7. การประกวดเต้นประกอบเพลง รวมทุกประเภทความพิการ อายุ 7 – 12 ปี
 8. การประกวดเต้นประกอบเพลง รวมทุกประเภทความพิการ อายุ 13-18 ปี
 9. การประกวดมารยาทงาม อย่างไทย (การไหว้) รวมทุกประเภทความพิการ อายุ 3 – 6 ปี
 10. การประกวดมารยาทงาม อย่างไทย (การไหว้) รวมทุกประเภทความพิการ อายุ 7 – 12 ปี
 11. การประกวดมารยาทงาม อย่างไทย (การไหว้) รวมทุกประเภทความพิการ อายุ 13-18 ปี
 12. การประกวดร้องเพลง บกพร่องทางสติปัญญา อายุ 13-18 ปี

กลุ่มวิชาการ 8 รายการ ดังนี้

 1. การแข่งขันชี้หรือบอกชื่อจากบัตรภาพหมวดสัตว์ หมวดผลไม้ หมวดของใช้ในชีวิตประจำวัน บุคคลออทิสติก อายุ 3 – 6 ปี
 2. การแข่งขันชี้หรือบอกชื่อจากบัตรภาพหมวดสัตว์ หมวดผลไม้ หมวดของใช้ในชีวิตประจำวัน บุคคลพิการซ้อน อายุ 3 – 6 ปี
 3. การแข่งขันการตอบคำถามหมวดประเพณีวัฒนธรรมของไทย บกพร่องทางสติปัญญา อายุ 7 – 12 ปี
 4. การแข่งขันการตอบคำถามหมวดประเพณีวัฒนธรรมของไทย บกพร่องทางสติปัญญา อายุ 13 – 18 ปี
 5. การแข่งขันการตอบคำถามหมวดประเพณีวัฒนธรรมของไทย บกพร่องทางร่างกายฯ อายุ 7 – 12 ปี
 6. การแข่งขันการตอบคำถามหมวดประเพณีวัฒนธรรมของไทย บกพร่องทางพฤติกรรมหรืออารมณ์ อายุ 7 – 12 ปี
 7. การแข่งขันการตอบคำถามหมวดประเพณีวัฒนธรรมของไทย บุคคลพิการซ้อน อายุ 7 – 12 ปี
 8. การแข่งขันการตอบคำถามหมวดธงชาติอาเซียน บกพร่องทางสติปัญญา อายุ 13 – 18 ปี

กลุ่มเทคโนโลยี 2 รายการ ดังนี้

 1. การแข่งขันวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ตามจินตนาการ บกพร่องทางสติปัญญา อายุ 13 – 18 ปี
 2. การแข่งขันวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ตามจินตนาการ บุคคลพิการซ้อน อายุ 7 – 12 ปี

         สรุปผลกิจกรรมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคเหนือ กลุ่มการศึกษาพิเศษ (ศูนย์การศึกษาพิเศษ) นักเรียนศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้รับรางวัล จำนวน 19 เหรียญทอง  2 เหรียญเงิน  และ 1 เหรียญทองแดง  รวมทั้งสิ้นจำนวน 22 เหรียญ 
รูปภาพเพิ่มเติม : https://photos.app.goo.gl/CKHJVvriW9KVw4Zr8

Facebook

เพจ : ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน


Youtube

ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน