การประชุมคณะกรรมการการดำเนินงานจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2566 – 2570) และแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2566

วันศุกร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566 นายโกสินทร์ สวัสดิ์ชัย ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการการดำเนินงานจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2566 – 2570) และแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2566 ณ ห้องประชุมศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยมีคณะกรรมการเข้าร่วมการประชุมครั้งนี้ จำนวน 15 ท่าน
ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม : https://photos.app.goo.gl/cr5yr6SurygZ4eW8A

ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน maehongson special education center ที่อยู่ 202/5 หมู่ที่ 1 ตำบลปางหมู อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58000 โทร.053-061263 Education Zone | Developed By Rara Themes. Powered by WordPress.