ประกาศ ศกศ.มส.

ประกาศ การปรับเปลี่ยนระยะเวลาการส่งสมุดบันทึกค่าใช้จ่ายทุนการศึกษามูลนิธิคุณพุ่ม พ.ศ. 2565 จากเดิมวันศุกร์ที่ 20 มกราคม 2566
เป็นระหว่างวันที่ 23 มกราคม 2566 – 20 กุมภาพันธ์ 2566
ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน

ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน maehongson special education center ที่อยู่ 202/5 หมู่ที่ 1 ตำบลปางหมู อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58000 โทร.053-061263 Education Zone | Developed By Rara Themes. Powered by WordPress.