การประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อให้มีหรือขอเลื่อนวิทยฐานะเป็นรองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ

การประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อให้มีหรือขอเลื่อนวิทยฐานะเป็นรองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ

วันศุกร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 นางสาวบังอร อนุโลม รองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมด้วยนายเอกชัย แสงโรจน์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่ฮ่องสอน เข้ารับการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อให้มีหรือขอเลื่อนวิทยฐานะเป็นรองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ณ ห้องประชุมศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยมีคณะกรรมการการประเมิน ประกอบด้วย 1.นายโกสินทร์ สวัสดิ์ชัย ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน 2. นายชาญณรงค์ บุตรเวียงพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยผา 3. นางนงค์นุช บุญจันทร์ต๊ะ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1 4. นางศรัญญา ทับน้อย ผู้อำนวยการโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่ฮ่องสอนรูปกิจกรรมเพิ่มเติม : https://photos.app.goo.gl/iWhegJeH15VfV3GM9Facebook

เพจ : ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน


Youtube

ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน