ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมงานวันครูครั้งที่ 66 ประจำปีพุทธศักราช 2565

วันจันทร์ที่ 16 มกราคม 2566 นายโกสินทร์ สวัสดิ์ชัย ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน นำคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 10 ท่าน เข้าร่วมงานวันครูครั้งที่ 66 ประจำปีพุทธศักราช 2565 ภายใต้แนวคิด “พลังครูยุคใหม่ สร้างคุณภาพคนไทยสู่สากล” เพื่อเชิดชูเกียรติวิชาชีพครูพร้อมเข้ารับเกียรติบัตร จากกลุ่มสถานศึกษาสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ กลุ่ม 6 ณ อาคารบุญชูตรีทอง โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ โดยมีนายเชษฐา โมสิกรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานการจัดงานวันครู

ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน maehongson special education center ที่อยู่ 202/5 หมู่ที่ 1 ตำบลปางหมู อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58000 โทร.053-061263 Education Zone | Developed By Rara Themes. Powered by WordPress.