ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2566 โรงเรียน อบจ.บ้านจองคำ จังหวัดแม่ฮ่องสอน ประจำปี 2565

ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2566 โรงเรียน อบจ.บ้านจองคำ จังหวัดแม่ฮ่องสอน ประจำปี 2565

วันเสาร์ที่ 14 มกราคม 2566 นายโกสินทร์ สวัสดิ์ชัย ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน มอบหมายให้คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา นำนักเรียน เข้าร่วมกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2566 โรงเรียน อบจ.บ้านจองคำ จังหวัดแม่ฮ่องสอน ประจำปี 2565 เพื่อเปิดให้เด็กพิเศษได้แสดงออก นำเสนอความสามารถต่าง ๆ ตามศักยภาพให้สังคมได้รับรู้และเข้าใจ ณ สนามกีฬาโรงเรียน อบจ.บ้านจองคำ