ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้จัดกิจกรรม “งานวันเด็กแห่งชาติ สำหรับเด็กพิเศษ ประจำปี 2566”

วันพฤหัสบดีที่ 12 มกราคม 2566 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้จัดกิจกรรม “งานวันเด็กแห่งชาติ สำหรับเด็กพิเศษ ประจำปี 2566” ขึ้น โดยมีนายเชษฐา โมสิกรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานเปิดกิจกรรม โดยมีวัตถุประสงค์การจัดงาน เพื่อเปิดให้เด็กพิเศษได้แสดงออก นำเสนอความสามารถต่าง ๆ ตามศักยภาพให้สังคมได้รับรู้และเข้าใจ อีกทั้งเป็นการเปิดโอกาสให้ภาคีเครือข่าย ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วม ในการเสริมสร้างการรับรู้ตามสมควรของเด็กพิเศษที่เป็นลูกหลานในชุมชนผ่านการแสดงความสามารถจากการทำกิจกรรมที่หลากหลาย ทั้งนี้ ได้รับความอนุเคราะห์จากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน บริษัท ห้างร้าน และผู้มีจิตศรัทธา ได้จัดเลี้ยงอาหารและเครื่องดื่ม จัดกิจกรรมการละเล่นต่าง ๆ ให้แก่เด็กพิเศษ อาทิ กิจกรรมนันทนาการ กิจกรรมฐานวิชาการ การจับฉลากของรางวัล การจัดแสดงบูธวิชาการ การมอบทุนการศึกษา และเปิดเวทีเสวนาเกี่ยวกับหน้าที่ สิทธิต่าง ๆ ให้กับเด็กและเยาวชน ผู้ปกครองที่มาร่วมกิจกรรม
รูปภาพเพิ่มเติม : https://photos.app.goo.gl/wVz4VU2eqY87AQwY9

ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน maehongson special education center ที่อยู่ 202/5 หมู่ที่ 1 ตำบลปางหมู อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58000 โทร.053-061263 Education Zone | Developed By Rara Themes. Powered by WordPress.