ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอนร่วมกับวิทยาลัยการอาชีพ นวมินทราชีนีแม่ฮ่องสอน จัดโครงการฝึกอบรมและพัฒนางานอาชีพ สำหรับคนพิการและผู้ดูแลคนพิการ

ระหว่างวันที่ 12 – 13 พฤศจิกายน 2565 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอนร่วมกับวิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชีนีแม่ฮ่องสอน จัดโครงการฝึกอบรมและพัฒนางานอาชีพสำหรับคนพิการและผู้ดูแลคนพิการ โดยมีท่านผู้อำนวยการโกสินทร์ สวัสดิ์ชัย เป็นประธานในพิธี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน ผู้ดูแลนักเรียน บุคลากรและผู้เกี่ยวข้องมีทักษะทางอาชีพสามารถช่วยเหลือตนเองได้ตามศักยภาพ และเพื่อให้นักเรียน ผู้ดูแลนักเรียน บุคลากรและผู้เกี่ยวข้องสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ ที่มีมูลค่าแล้วนำไปใช้หรือจำหน่ายได้ ซึ่งมีกิจกรรมดังต่อไปนี้
กิจกรรมที่ 1 การการผูกผ้าในงานพิธีต่าง ๆ วิทยากร นางจุฑามาศ บัวขาว, นางสาวรสสุคนธ์ เยาวเรศ
กิจกรรมที่ 2 การทำขนมไทย ลูกชุบโบราณ วิทยากร นางฐิตานันท์ ชมพูวีรกุล
รูปภาพเพิ่มเติม : https://photos.app.goo.gl/wdSAu9F845wfzdbb8

ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน maehongson special education center ที่อยู่ 202/5 หมู่ที่ 1 ตำบลปางหมู อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58000 โทร.053-061263 Education Zone | Developed By Rara Themes. Powered by WordPress.