ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา เข้าศึกษาดูงาน
โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย อําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ สพป.เชียงใหม่ เขต 2

วันจันทร์ที่ 14 พฤศจิกายน 2565 นายโกสินทร์ สวัสดิ์ชัย ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา เข้าศึกษาดูงานที่โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย อําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 โดยมีนายณรงค์
ลุมมา ผู้อำนวยการสถานศึกษา คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้ความอนุเคราะห์ในการศึกษาดูงานในครั้งนี้พร้อมให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานเป็นอย่างดี

ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน maehongson special education center ที่อยู่ 202/5 หมู่ที่ 1 ตำบลปางหมู อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58000 โทร.053-061263 Education Zone | Developed By Rara Themes. Powered by WordPress.