ศกศ.มส.ให้คำปรึกษา ประเมินพัฒนาการและแนะนำแนวทางการจัดการศึกษา

วันพุธที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 นายสุจฑินันท์ สุวรรณบุษย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา คณะครู และผู้ปกครองนักเรียน ได้นำนักเรียนรับบริการให้คำปรึกษา ประเมินพัฒนาการและแนะนำแนวทางการจัดการศึกษา โดยมีบุคลากรผูรับผิดชอบงานช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม (EI) และเตรียมความพร้อม, งานให้คำปรึกษา แนะแนว ช่วงเชื่อมต่อและส่งต่อ นำโดยนางสาวกาญจนา กมลสิทธิชัย หัวหน้าบริหารงานวิชาการ นางสาวปิยะนันท์ ดวงต๋า หัวหน้าบริหารงานบุคคล และนางสาวนภาพร กองเงิน นักกิจกรรมบำบัด ณ ห้องกิจกรรมบำบัด ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน

ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน maehongson special education center ที่อยู่ 202/5 หมู่ที่ 1 ตำบลปางหมู อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58000 โทร.053-061263 Education Zone | Developed By Rara Themes. Powered by WordPress.