ศกศ.มส. เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เนื่องในวันประเพณีปอยอ่องจ๊อด

วันอังคารที่ 8 พฤศจิกายน 2565 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัด ได้นำนักเรียน คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เนื่องในวันประเพณีปอยอ่องจ๊อด หรือหรือปอยก๋อยจ๊อด ซึ่งเป็นประเพณีแห่ต้นเกี๊ยะของชาวไทใหญ่จังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประเพณีดับไฟเทียน ปิดเทศกาลออกพรรษา เพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสาธารณะ ณ วัดปางหมู อำเภอเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอน

ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน maehongson special education center ที่อยู่ 202/5 หมู่ที่ 1 ตำบลปางหมู อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58000 โทร.053-061263 Education Zone | Developed By Rara Themes. Powered by WordPress.