สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมกับชมรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน (จป.) จังหวัดแม่ฮ่องสอน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดกิจกรรม “การฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน เนื่องในวันเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน (จป.)”

วันพฤหัสบดีที่ 10 พฤศจิกายน 2565 สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมกับชมรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน (จป.) จังหวัดแม่ฮ่องสอน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดกิจกรรม “การฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน เนื่องในวันเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน (จป.)” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เครือข่ายเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย ในการทำงาน (จป.) ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมอันเป็นประโยชน์แสดงความรับผิดชอบต่อสังคม และให้ทุกฝ่ายตระหนักถึงความสำคัญของเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน (จป.) ทั้งนี้มีนายเชษฐา โมสิกรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เดินทางมาเยี่ยมและให้โอวาทผู้เข้าร่วมกิจกรรมมอบขนม/อุปกรณ์ของเล่นให้แก่นักเรียนศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน
รูปภาพเพิ่มเติม : https://photos.app.goo.gl/xJUFH9No6A7hFTkV7

ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน maehongson special education center ที่อยู่ 202/5 หมู่ที่ 1 ตำบลปางหมู อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58000 โทร.053-061263 Education Zone | Developed By Rara Themes. Powered by WordPress.