ศกศ.มส. เข้าร่วมเป็นเกียรติงานแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสย้ายมาดำรงตำแหน่งและเข้านิเทศ กำกับ ติดตาม ประเมินผลการจัดการเรียนรู้ของ
ห้องหน่วยบริการปาย

วันจันทร์ที่ 31 ตุลาคม 2565 นายโกสินทร์ สวัสดิ์ชัย ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมเป็นเกียรติงานแสดงความยินดีกับดร.วาสนา จินดาสวัสดิ์ เนื่องเนื่องในโอกาสย้ายมาดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 22 พร้อมเข้านิเทศ กำกับ ติดตาม ประเมินผลการจัดการเรียนรู้ของคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาห้องหน่วยบริการปาย

ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน maehongson special education center ที่อยู่ 202/5 หมู่ที่ 1 ตำบลปางหมู อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58000 โทร.053-061263 Education Zone | Developed By Rara Themes. Powered by WordPress.