ศกศ.มส.จัดกิจกรรม “Big Cleaning Day”

วันศุกร์ที่ 28 ตุลาคม 2565 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้จัดกิจกรรม “Big Cleaning Day” ขึ้น โดยในวันนี้ คณะครู บุคลากรทางการศึกษา กวาด ใบไม้บริเวณด้านหน้าศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อสภาพแวดล้อมบริเวรและรอบ ๆ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน ให้มีความสะอาด ปลอดภัย ในการปฏิติบัติงาน และเหมาะสมแก่การเรียนรู้สำหรับนักเรียน

ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน maehongson special education center ที่อยู่ 202/5 หมู่ที่ 1 ตำบลปางหมู อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58000 โทร.053-061263 Education Zone | Developed By Rara Themes. Powered by WordPress.