ศกศ.มส. เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมสำหรับเปิดภาคเรียน
ระบบแอปพลิเคชั่น Zoom Cloud Meeting

วันที่ 25 ตุลาคม 2565 นายโกสินทร์ สวัสดิ์ชัย ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่อ่องสอน ได้มอบหมายให้นางสาวอาทิมา คำนวณทรัพย์ หัวหน้าบริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม(EI)ภายนอกศูนย์เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมสำหรับเปิดภาคเรียน ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ระบบแอปพลิเคชั่น Zoom Cloud Meeting โดยมีนายพัฒนะ พัฒนทวีดล เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานในการประชุม ณ.ห้องประชุมอาคารธุรการ

ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน maehongson special education center ที่อยู่ 202/5 หมู่ที่ 1 ตำบลปางหมู อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58000 โทร.053-061263 Education Zone | Developed By Rara Themes. Powered by WordPress.