ศกศ.มส. เข้าร่วมโครงการอบรมและฝึกปฏิบัติงานระบบจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจำ รุ่นที่ 7

วันที่ 18-19 สิงหาคม 2565 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน มอบหมายให้นางสาวสุธีรา สิริธิติ หัวหน้างานการเงินเข้าร่วมโครงการอบรมและฝึกปฏิบัติงานระบบจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจำ รุ่นที่ 7 ณ โรงเดอะ พาลาสโซ รัชดา จังหวัดกรุงเทพมหานคร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรปฏิบัติตามระบบจ่ายตรงและค่าจ้างประจำอย่างถูกต้อง

ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน maehongson special education center ที่อยู่ 202/5 หมู่ที่ 1 ตำบลปางหมู อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58000 โทร.053-061263 Education Zone | Developed By Rara Themes. Powered by WordPress.