กิจกรรม “Big Cleaning Day”

วันศุกร์ที่ 19 สิงหาคม 2565 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้จัดกิจกรรม “Big Cleaning Day” ขึ้น โดยในวันนี้ คณะครู บุคลากรทางการศึกษา ได้ตัดแต่งกิ่งไม้ เก็บกวาดเศษกิ่งไม้ ใบไม้รอบๆบริเวณศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้มีความสะอาด ปลอดภัย ในการปฏิติบัติงาน และเหมาะสมแก่การเรียนรู้สำหรับนักเรียน

ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน maehongson special education center ที่อยู่ 202/5 หมู่ที่ 1 ตำบลปางหมู อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58000 โทร.053-061263 Education Zone | Developed By Rara Themes. Powered by WordPress.