ศกศ.มส.นิเทศ ติดตาม การจัดการเรียนการสอนของห้องคู่ขนานโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 33
(บ้านทุ่งพร้าว)

วันพฤหัสบดีที่ 18 สิงหาคม 2565 นายโกสินทร์ สวัสดิ์ชัย ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมด้วยนางสาวปิยะนันท์ ดวงต๋า หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา เดินทางไปนิเทศ ติดตาม การจัดการเรียนการสอนของห้องคู่ขนานโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 33 (บ้านทุ่งพร้าว) โดยมีนางสาวธัญญา อ้อยบำรุง นางเสาวนีย์ ชูเกียรติ คณะครูฝ่ายวิชาการโรงเรียน ฯ ให้การต้อนรับ พร้อมเข้าเยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอนในห้องเรียนเรียนร่วม และคำปรึกษา แนะนำ แนวทางในการจัดการเรียนการสอน ในห้องหน่วยบริการต่อไป

ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน maehongson special education center ที่อยู่ 202/5 หมู่ที่ 1 ตำบลปางหมู อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58000 โทร.053-061263 Education Zone | Developed By Rara Themes. Powered by WordPress.