ภาพกิจกรรมของเด็ก ๆ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน

เก็บภาพกิจกรรมของเด็ก ๆ แต่ล่ะห้องเรียนของศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน มาฝากค่ะ จะเห็นได้ว่าเรามีกิจกรรมมากมาย หลากหลายที่จะช่วยพัฒนาทักษะครบทุกด้าน เมื่อมารับบริการทางการศึกษาที่ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน เด็ก ๆ ทุกคนจะได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพอย่างแน่นอน

ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน maehongson special education center ที่อยู่ 202/5 หมู่ที่ 1 ตำบลปางหมู อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58000 โทร.053-061263 Education Zone | Developed By Rara Themes. Powered by WordPress.